Hulajnoga elektryczna WANDLER. odcisk

 • odcisk

  Wydawca i osoba odpowiedzialna za treść (zgodnie z § 6 MDStV)

  Handelsfabrik Sachsen GmbH

  Barthshügelstrasse 40

  01689 Weinböhla

  Telefon: 035243 474508 (brak wsparcia i porad)

  Internet: www.wandler-elektroroller.de
  E-mail: info@wandler-elektroroller.de

  Uprawnieni do wzajemnej reprezentacji:

  Dyrektor zarządzający: Ralf Worm

  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Dreźnie
  Numer rejestracyjny: HRB 40072

  Numer podatkowy: 207 / 110 / 00 / 500

  NIP: DE346251432

  Zgodnie z § 6 MDStV za treść odpowiada dyrektor zarządzający Ralf Worm.

  Projekt graficzny i realizacja techniczna

  Handelsfabrik Sachsen GmbH

  Olivera Heinricha

  Zastrzeżenie Odpowiedzialność za treść

  Treść tych stron internetowych została stworzona z najwyższą starannością. Jednakże wydawca (zwany dalej także „my”) nie może ponosić żadnej odpowiedzialności ani gwarantować, że treść jest poprawna, kompletna, aktualna i zawsze dostępna. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Jednakże zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o odpowiednich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części oferty internetowej lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

  Odpowiedzialność za linki

  Oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator stron. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, jest nieuzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

  Posty i komentarze zaznaczane przez użytkowników platform mediów społecznościowych odzwierciedlają opinie i ustalenia osób je piszących. Jeżeli uznamy, że konkretny wpis lub strony, do których prowadzą linki w takim wpisie, są niedopuszczalne na mocy prawa cywilnego lub karnego, wpis zostanie natychmiast usunięty z danej strony. Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania informacji osób trzecich, odpowiada wyłącznie dany dostawca informacji.

  Prawo autorskie

  Treści i dzieła znajdujące się na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Jeżeli treści znajdujące się na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie powiadomienie nas. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

  Cała zawartość stron fanowskich Handelsfabrik Sachsen GmbH na Facebooku podlega prawom autorskim (o ile nie określono inaczej). Powielanie lub przetwarzanie takich stron (lub ich części), a także powielanie treści w publikacjach elektronicznych lub drukowanych poza Facebookiem jest dozwolone wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą osób odpowiedzialnych wymienionych w nocie prawnej.

  Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym kategorycznie zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

  Prawa do wizerunku

  Ikonografia wykorzystana na stronie www.wandler-elektroroller.de pochodzi ze strony https://www.flaticon.com . Obrazy tła pochodzą z puli obrazów udostępnianej przez Shopify.

  Zdjęcia pojazdów eScooterów są własnością Handelsfabrik Sachsen GmbH. Użyte czcionki to darmowe czcionki Google. Wykorzystana muzyka to pliki zakupione z platformy Epidemic Sound. Logo jest własnością Handelsfabrik Sachsen GmbH.