Konwerter skutera elektrycznego Warunki

 • Ogólne warunki handlowe

  Ogólne warunki Handelsfabrik Sachsen GmbH

  §1 Obowiązywanie wobec przedsiębiorców i definicje pojęć

  (1) Poniższe ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich dostaw pomiędzy nami a konsumentem w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można w przeważającej mierze przypisać jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej (§ 13 BGB).

  §2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

  (1) Poniższe przepisy dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://www.wandler-elektroroller.de .

  (2) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta z Handelsfabrik Sachsen GmbH, Ralf Worm, Barthshügelstraße 40, D-01689 Weinböhla, numer rejestracyjny HRB 40072, sąd rejestrowy w Dreźnie.

  (3) Prezentacja towaru w naszym sklepie internetowym nie stanowi z naszej strony prawnie wiążącej oferty umownej, a jedynie niewiążące zaproszenie konsumenta do złożenia zamówienia. Zamawiając żądany towar, Konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

  (4) W przypadku otrzymania zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę umowy, pomyślnie przechodząc procedurę zamówienia przewidzianą w naszym sklepie internetowym. Zamówienie odbywa się w następujących krokach:

  1) Wybór żądanego towaru

  2) Potwierdź, klikając przycisk „Zamawiam”.

  3) Sprawdzenie informacji w koszyku

  4) Naciśnij przycisk „do kasy”.

  5) Zarejestruj się w sklepie internetowym po dokonaniu rejestracji i podaniu danych rejestracyjnych (adres e-mail i hasło).

  6) Ponowne sprawdzenie lub poprawienie wprowadzonych danych.

  7) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam za opłatą” lub „kupuję”.

  Konsument przed wiążącym złożeniem zamówienia może powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane Klienta, poprzez naciśnięcie przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej, której używa oraz po sprawdzeniu jego danych i poprawieniu błędów we wprowadzonych danych lub poprzez zamknięcie strony internetowej przeglądarki internetowej w celu anulowania procesu składania zamówienia. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy natychmiast automatycznie wygenerowaną wiadomością e-mail („potwierdzenie zamówienia”). W związku z tym akceptujemy Twoją ofertę.

  5) Przechowywanie tekstu umowy w przypadku zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane zamówienia oraz nasze ogólne warunki pocztą elektroniczną. Z regulaminem można w każdej chwili zapoznać się na stronie https://www.wandler-elektroroller.de . Możesz zobaczyć swoje poprzednie zamówienia w naszej strefie klienta w zakładce Moje konto -> Moje zamówienia.

  §3 Ceny, koszty przesyłki, płatność, termin płatności

  (1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek obrotowy i inne składniki ceny. Do tego dochodzą ewentualne koszty wysyłki. Polecenie zapłaty, PayPal, karta kredytowa (Visa).

  §4 Dostawa

  (1) O ile w opisie produktu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferowane przez nas artykuły są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa następuje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku płatności z góry termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu zlecenia płatniczego do banku odpowiedzialnego za przelew, a w przypadku pozostałych sposobów płatności od następnego dnia po zawarciu umowy. Jeżeli termin przypada na sobotę, niedzielę lub święto państwowe w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

  (2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego przedmiotu, nawet w przypadku sprzedaży wysyłkowej, przechodzi na kupującego dopiero w momencie wydania przedmiotu kupującemu.

  §5 Zastrzeżenie własności

  Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do chwili całkowitej zapłaty ceny zakupu.

  §6 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Klientowi jako konsumentowi:

  Prawo odstąpienia od umowy

  Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych poniżej, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, którego nie można w przeważającej mierze przypisać ani jej działalności zarobkowej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

  Prawo odstąpienia od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami Handelsfabrik Sachsen GmbH, Ralf Worm, Barthügelstraße 40, D-01689 Weinböhla, e-mail info@wandler-elektroroller.de , w drodze jasnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą , faksem lub e-mailem). -E-mail) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

  Konsekwencje odwołania

  Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), którą należy zwrócić niezwłocznie i w najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  Finansowane transakcje

  Jeśli sfinansowałeś tę umowę pożyczką i odstąpisz od finansowanej umowy, nie jesteś już związany umową pożyczki, jeśli obie umowy tworzą jednostkę gospodarczą. Należy to założyć w szczególności, jeśli jesteśmy również Twoim pożyczkodawcą lub jeśli Twój pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli otrzymaliśmy już pożyczkę w momencie, gdy odstąpienie lub zwrot staje się skuteczny, Twój pożyczkodawca przejmuje nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Ciebie w odniesieniu do skutków prawnych odstąpienia lub zwrotu.

  To ostatnie nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem tej umowy jest nabycie papierów wartościowych, walut obcych, instrumentów pochodnych lub metali szlachetnych.

  Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązań umownych, odwołaj oba oświadczenia umowne oddzielnie.

  Koniec odwołania

  Przykładowy formularz anulowania

  Jeżeli chcesz odstąpić od umowy prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go.)

  Do: Handelsfabrik Sachsen GmbH, Ralf Worm, Barthüglestraße 40, 01689 Weinböhla, e-mail info@wandler-elektroroller.de

  Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*)/świadczenia następującej usługi (*)

  ________________________________________ Zamówiono w dniu (*)/odebrano w dniu (*) ________________________________

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)______________________________________________________

  Adres konsumenta(-ów)__________________________________________________________

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)__________________ Data____(*) Niepotrzebne skreślić.

  §8 Gwarancja

  Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.

  §9 Język umowy

  Jako język kontraktowy dostępny będzie wyłącznie język niemiecki.

  §10 Obsługa Klienta

  Nasz zespół obsługi klienta jest dostępny, aby odpowiedzieć na pytania, skargi i zastrzeżenia w dni powszednie od 15:00 do 18:00

  Telefon: 035243 474508

  E-mail: info@wandler-elektroroller.de

  dostępny.

  §11 Elektroniczna transmisja danych

  Strony ustalają, że dokumenty i umowy mogą być przesyłane także drogą elektroniczną. W szczególności uzgodniono korzystanie z poczty elektronicznej.

  §12 Umowa dotycząca miejsca jurysdykcji

  Strony zgadzają się na stosowanie prawa niemieckiego. Odpowiedzialny jest sąd właściwy dla siedziby dostawcy.

  Regulamin na luty 2022r

  http://www.agb.de Bezpłatne ogólne warunki handlowe stworzone przez agb.de